Hidroksipropil metil celulozë

Hidroksipropil metil celulozë

  • Hidroksipropil metil celulozë (HPMC)

    Hidroksipropil metil celulozë (HPMC)

    CAS: 9004-65-3
    Është një lloj eteri i përzier celuloz jo-jonik.Është një polimer gjysmë sintetik, joaktiv, viskoelastik që përdoret zakonisht si lubrifikant në oftalmologji, ose si një eksipient ose mjet në ilaçet orale.