O-Izopropil-N-Etil Tionokarbamat

O-Izopropil-N-Etil Tionokarbamat

  • O-Izopropil-N-Etil Tionokarbamat

    O-Izopropil-N-Etil Tionokarbamat

    O-Izopropil-N-Etil Tionokarbamat:substancë kimike, lëng vajor i verdhë i hapur në kafe me erë të fortë,

    dendësia relative: 0,994.Pika e ndezjes: 76.5°C.I tretshëm në benzen, etanol, eter,

    eter nafte, pak i tretshëm në ujë