Izopropil ksantat natriumi (SIPX)

Izopropil ksantat natriumi (SIPX)

  • Natriumi izopropil ksantat (Sipx)

    Natriumi izopropil ksantat (Sipx)

    Natriumi Isopropyl xanthate SIPX (CAS:140-93-2) është një koleksionist i fortë, selektiv i mineraleve të sulfurit të metaleve me ngjyra, i përdorur gjerësisht në flotimin më të mirë të bakrit, molibdenit, sulfurit të zinkut të kolektorëve të flotimit të mineralit të hekurit aurifer.Për ar dhe bakër-ari norma e rikuperimit të arit ka avantazhe të dukshme për bakër-plumb oksid ore zjarrduruese mund të marrë rezultate të kënaqshme.Përdoret zakonisht në procesin e flotimit më të ashpër dhe pastrues.